Start

Najnowsze wpisy:

 1. Hitachi l100
  Hitachi l100

  Przez charakterystykę regulacyjną rozumie się zależność prądu wzbudzenia od prądu obciążenia (lub od mocy użytecznej, co w danym przypadku jest-równoznaczne) przy stałej prędkości obrotowej i stałym napięciu na zaciskach maszyny. Można ją także zdejmować zarówno przy wzbudzeniu obcym, jak i przy samowzbudzeniu; nie stanowi to zasadniczej różnicy. Jeżeli przy samowzbudzeniu odkładać prąd wzbudzenia w funkcji sumy prądu obciążenia i prądu wzbudzenia, to charakterystyka nie będzie się niczym różniła od charakterystyki zdjętej przy wzbudzeniu obcym, a wobec stosunkowo małej wartości prądu wzbudzającego dodanie go do prądu obciążenia bardzo niewiele wpłynie na przebieg tej charakterystyki.

 2. Serwis falowników Danfoss
  Serwis falowników Danfoss

  Kształt charakterystyki zewnętrznej zależy od rodzaju wzbudzenia. Przy wzbudzeniu bocznikowym i obcym jest ona opadająca, tj. napięcie zmniejsza się w miarę zwiększania obciążenia przy czym w pierwszym przypadku silniej niż w drugim; jest to zrozumiałe, ponieważ w pierwszym przypadku prąd wzbudzenia nie jest stały, lecz zmniejsza się razem z napięciem. To zmniejszanie się prądu wzbudzenia doprowadza do tego, że poczynając od pewnej wartości krytycznej dalsze zmniejszenie oporności opornika obciążającego już nie zwiększa bardziej prądu obciążenia, lecz prowadzi tylko do jeszcze większego obniżenia się napięcia na zaciskach maszyny i w konsekwencji — do zmniejszenia prądu obciążenia. Charakterystyka zakrzywia się w stronę początku współrzędnych i prąd zwarciowy jest bardzo mały — stanowi zwykle tylko ułamek prądu znamionowego. Nadzwyczaj trudno byłoby ustalić jakiekolwiek ogólne ilościowe stosunki określające charakterystykę zewnętrzną. Można tylko powiedzieć, że na ogół stosunek największego prądu obciążenia (przy krytycznej wartości oporności opornika obciążającego) do prądu znamionowego jest tym większy, im większa jest maszyna; dlatego też jedynie w niewielkich maszynach jest możliwe zdjęcie całej charakterystyki począwszy od biegu jałowego aż do zwarcia. Dolna gałąź charakterystyki jest odcinkiem niestatecznym, zdjęcie jej jest znacznie utrudnione i nie przy każdej maszynie jest możliwe.

 3. Falowniki NXL
  Falowniki NXL

  W celu uruchomienia układu niezbędne jest uprzednie doprowadzenie do prądnicy badanej i silnika napędowego obcego wzbudzenia, które — praktycznie biorąc — odpowiada napięciu znamionowemu przy znamionowej prędkości obrotowej lub nawet jest od niego większe. Z kolei należy utworzyć obwód zamknięty ze wszystkich trzech maszyn, uruchomić prądnicę do dawczą nie wzbudzoną i przez stopniowe zwiększanie jej prądu wzbudzenia pobieranego również z obcego źródła, uruchomić zespół podstawowy; następnie przez zwiększanie wzbudzenia prądnicy badanej, zmniejszanie wzbudzenia silnika napędowego i odpowiednią zmianę wzbudzenia prądnicy do dawczej należy ustalić właściwy stan, tj. osiągnąć żądane wartości prędkości obrotowej, napięcia na zaciskach prądnicy i prądu obciążenia wspólnego dla wszystkich maszyn. Należy zauważyć, że nie zawsze łatwo daje się to osiągnąć, a w każdym razie potrzebna jest przy tym pewna cierpliwość; dlatego taki układ jest bardziej przydatny w warunkach stałych, np. do prób cieplnych, aniżeli w warunkach zmiennych, np. do zdejmowania charakterystyk zewnętrznych lub regulacyjnych.

 4. Odśnieżanie Piaseczno
  Odśnieżanie Piaseczno

  Nie każdy kto ma w posiadaniu wymarzony dom, ma czas i ochotę odpowiednio się zajmować jego obejściem. A szczególnie zimową porą, gdy na dworze zalega śnieg i podwórko pokryte jest lodem, należy zadbać o odpowiednią pielęgnację ogrodu i obejścia całego domu. Warto skorzystać w tej kwestii z pomocy solidnej i kompetentnej firmy, która świadczy usługami ogrodniczymi, przy czym jej domeną jest drewno kominkowe Grodzisk Mazowiecki. Dużą zaletą takiej firmy jest to, że jest ona wyposażona w doskonały sprzęt a także w fachowe narzędzia, które pozwalają im wykonywać takie czynności jak drewno opałowe Warszawa tanio, bez najmniejszego wysiłku i zagrożenia. Firma ma w ofercie wiele usług z tej kategorii, ale największą popularnością cieszy się usługa drewno kominkowe Grodzisk Mazowiecki, ponieważ obecnie jest obowiązek oczyszczania wszystkich dachów z zalegającego na nich śniegu, który powoduje ryzyko zawalenia się biurowca. Dlatego gdy tylko pokażą się pierwsze zawieje śnieżne, trzeba poszukać telefonów na taką firmę i zawczasu się zabezpieczyć przed atakiem srogiej zimy. Kompetentne usługi ogrodnicze tylko w lasiogrod.eu

 5. Usuwanie wiatrołomów
  Usuwanie wiatrołomów

  Kolejną z podstawowych czynności przy szeroko rozumianym wyrębie lasów jest inwentaryzacje dendrologiczne. Wymaga to specjalistycznego sprzętu, który posiada odpowiedniej wielkości tarcze zaczepione z przodu urządzenia. Poprzez kilkukrotne zastosowanie tarczy nożowej pień, pozostały po ścięciu drzewa jest całkowicie wycinany. Długość całkowitej operacji zależy od rozmiarów drzewa, jednakże taki proces ten jest dość czasochłonny. Oczywiście podstawowym zajęciem pilarzy podczas prac leśnych jest wycinka drzew. Wymaga ona dobrego przygotowania a także pił łańcuchowych o jak najlepszych parametrach. W przypadku ogromnych pni, jakie zwykle są spotykane w starych lasach decydującą rolę odgrywa tu odpowiednio długa i mocna prowadnica piły. Inwentaryzacje dendrologiczne obejmują swoim zasięgiem wiele różnorodnych prac i wymagają bardzo dobrego wyszkolenia pracowników, wypełniających zadane im czynności. Odbycie profesjonalnych kursów w zakresie obsługi poszczególnych urządzeń, pełni tutaj kluczową rolę. Warto wybierać wyłącznie takie firmy, które zatrudniają rzetelnych ludzi.

Dodaj komentarz