Start

Najnowsze wpisy:

 1. Kancelaria adwokacka Poznań
  Kancelaria adwokacka Poznań

  Badamy i sporządzamy umowy handlowe a opinie jurydyczne. Zespół radców prawnych radzi w toku organizowania przedsiębiorstw, czy przekształcania formuły ich działania. Świadczymy usługi prawne na rzecz przedsiębiorstw oraz osób fizycznych w kraju i za granicą. Reprezentujemy Interesantów przed sądami, urzędami i organami ścigania w aspekcie prawa cywilnego, gospodarczego, familijnego, spadkowego, karnego oraz karno-skarbowego. Prowadzimy postępowania zmierzające do windykacji należności.

  Zajmujemy się doradztwem, przede wszystkim w aspekcie prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy i administracyjnego. Diagnozujemy i stwierdzamy stan prawny mień firm i posiadłości (due diligence). Współtworzymy sieć kancelarii PRAGMA. Usługujemy Klientów w języku polskim, francuskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

 2. Instrukcje do falowników
  Instrukcje do falowników

  Celem, który ma być osiągnięty przez stosowanie układu tolerancji, jest możność masowego wytwarzania części maszyn i urządzeń. Poszczególne wymiary tych części muszą być utrzymane, aby części nie wymagały dodatkowego dopasowywania. W razie uszkodzenia lub zużycia się pewnych części w mechanizmach wystarczy część uszkodzoną lub zużytą zastąpić inną, nową, wziętą z magazynu bez wyboru. Działanie naprawionego w ten sposób mechanizmu będzie prawidłowe. Części lub mechanizmy, które mają takie właściwości, są wykonane na zasadach zamienności. Dokładność wykonania walcowych części mechanizmów odpowiadających powyższym założeniom jest uregulowana normami PN-60/M-02101, 02102 i 02104, na których opiera się polskie budownictwo maszynowe.

 3. Dystrybutor produktów automatyki
  Dystrybutor produktów automatyki

  Przykładem produkcji zamiennej mogą być: maszyna do szycia, samochód lub żniwiarka — maszyny powszechnego użytku wytwarzane masowo. Innym przykładem produkcji zamiennej jest żarówka elektryczna. W razie jej przepalenia się kupujemy inną. Będzie ona pasowała do posiadanej przez nas oprawki, natężenie światła będzie dawała takie samo jak poprzednia żarówka przed przepaleniem się, a jej trwałość będzie również zbliżona do trwałości zużytej żarówki, gdyż sposób wykonania obydwóch był jednakowy. Aby uzyskać poprawną pracę maszyn w ciągu dłuższego czasu, zużycie ich części i spowodowane tym zmiany wymiarów nie mogą przekroczyć pewnych dopuszczalnych granic. Jednym z czynników, które mają wpływ na szybkość zużywania się części, jest gładkość ich powierzchni. Obserwując obrobioną powierzchnię przez mikroskop, spostrzeżemy, że jest ona nierówna . Wysokość wzniesień Rmax (mierzona w mikronach) jest podstawową cechą gładkości powierzchni. Jest oczywiste, że Rmax musi być znacznie mniejsze od tolerancji wykonania przedmiotu i z tego powodu przedmioty wykonane dokładnie muszą mieć bardzo starannie obrobione powierzchnie.

 4. Porównanie napędów
  Porównanie napędów

  Stwierdzenie, czy dane części lub cały mechanizm wykonane są zgodnie z wymaganiami rysunku, uzyskuje się przez dokonanie pomiarów. Pomiary są więc jedną z bardzo ważnych czynności w procesie wytwarzania. Należycie zorganizowana kontrola musi zabezpieczyć montaż przed napływem wadliwie wykonanych części, przyczyniając się tym samym do uzyskania dobrej produkcji i wykonania jej w terminach przewidywanych w planach produkcyjnych. Wnikliwy kontroler analizuje wyniki uzyskanych pomiarów i w razie częstego napływu braków bada przyczynę ich powstawania, dając w ten sposób podstawę do ich usunięcia. Przyczyny powstawania braków mogą tkwić między innymi w złym wyregulowaniu obrabiarki, w zniszczeniu narzędzia itp., a więc w urządzeniach wytwórni lub w materiałach pomocniczych.

 5. Dobór napędów
  Dobór napędów

  W innych wypadkach należy stosować do wymiarów zewnętrznych (np. grubość pierścienia tłokowego) tolerancje odpowiadające wałkowi o średnicy równej danemu wymiarowi. Analogicznie .do wymiarów wewnętrznych (np. szerokość rowka na pierścień w tłoku) stosuje się tolerancje odpowiadające otworowi o średnicy równej danemu wymiarowi. Układ tolerancji jest wynikiem kilku dziesiątków lat pracy wielu uczonych i praktyków we wszystkich cywilizowanych krajach i w okresie swego powstania przeszedł wiele faz pośrednich. Początkowo był opracowywany przez poszczególne przodujące zakłady na potrzeby wewnętrzne. Korzyści ekonomiczne wynikające z jego zastosowania sowicie opłaciły włożony trud i początkowe koszty. Stało się to bodźcem do szerszego zainteresowania i dalszych prac w tym kierunku.

Dodaj komentarz